Όροι προγράμματος notos more

1. Τα μέλη

1.1. Οι πελάτες των πολυκαταστημάτων notos (στο εξής “Eταιρία”), που επιθυμούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο πρόγραμμα notos (στο εξής “Λογαριασμός”) και να ενταχθούν στο πρόγραμμα more (στο εξής “Πρόγραμμα”), πρέπει να εγγραφούν α) συμπληρώνοντας την ειδική αίτηση στα ταμεία ή β) στέλνοντας sms σε 5ψήφιο αριθμό που θα τους γνωστοποιείται από το κατάστημα, ή γ) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.notosmore.gr. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο πελάτης (στο εξής “Μέλος”) αποκτά άμεσα το Λογαριασμό του στο Πρόγραμμα, ο οποίος φέρει μοναδικό αριθμό και δεσμεύεται ότι συμφωνεί με τους όρους του Προγράμματος. Για να είναι έγκυρη η διαδικασία εγγραφής ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία όπως αυτά ορίζονται σε κάθε περίπτωση. Στο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν μόνο μεμονωμένοι πελάτες. Οι αιτήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε δύο ή περισσότερα ονόματα ή εταιρίες. Οι αιτήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές θα απορρίπτονται. Οι υπάλληλοι της εταιρίας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε μπορούν επίσης να μετέχουν στο Πρόγραμμα, θα εξαιρούνται όμως από τυχόν κληρώσεις ή τη διεκδίκηση δώρων σε διαγωνισμούς που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Το Μέλος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνση, το τηλέφωνο ή το email που έχει δηλώσει στην αίτηση.

1.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την βούληση της.

1.3 Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή ένα Λογαριασμό σε οποιοδήποτε κατάστημα και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς κανέναν περιορισμό) και τον ακόλουθων περιπτώσεων όπου το Μέλος: δεν συμμορφωθεί με κάποιον από τους όρους, δώσει λάθος στοιχεία, δεν συμμορφωθεί με τους όρους που δίνονται τα βραβεία του προγράμματος ή καταχραστεί κάποιο από τα προνόμια που λαμβάνει ως Μέλος.

1.4 Το Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή δηλώνοντας το ενυπόγραφα στην Εταιρία. Η Λογαριασμός του ακυρώνεται αυτόματα και το Μέλος χάνει τα μέχρι τότε προνόμια του.

1.5 Το Πρόγραμμα ισχύει μόνο για αγορές στα πολυκαταστήματα notos. Δεν ισχύει για αγορές στο πολυκατάστημα notoshome. Επίσης δεν ισχύει για αγορές από περίπτερα εταιριών που φέρουν το σήμα «*» (αστερίσκος).


2. Ο Λογαριασμός

2.1 Κάθε Μέλος με την εγγραφή του στο Πρόγραμμα αποκτά ένα λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται οι Πόντοι των αγορών του.

2.2 Το Μέλος έχει έναν μοναδικό Κωδικό Μέλους που τον συνδέει με το Λογαριασμό του.

2.3 Τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται για το λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα www.notosmore.gr έχοντας μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.


3. Το πρόγραμμα - Οι πόντοι

3.1 Το μέλος κερδίζει πόντους βάσει των αγορών που πραγματοποιεί, όπως ορίζεται από το εκάστοτε επιμέρους πρόγραμμα. Όλες οι αγορές πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένους τρόπους πληρωμής. Για να αποκτήσει τους πόντους που δικαιούται ο πελάτης πρέπει δηλώσει την ιδιότητα του ως Μέλος την στιγμή της συναλλαγής στο ταμείο. Πόντοι δεν μπορούν να προστεθούν εκ των υστέρων. Οι πόντοι καταγράφονται κατά τη συναλλαγή πάνω στην ειδική απόδειξη και προστίθενται στον λογαριασμό του Μέλους.

3.2 Έγκυρες αγορές είναι εκείνες που ορίζει ανά χρονικές περιόδους και σύμφωνα με την βούλησή της η Εταιρία.

3.3 Εγκεκριμένοι τρόποι πληρωμής είναι αυτοί που ορίζει ανά χρονικές περιόδους και σύμφωνα με την βούληση της η Εταιρία.

3.4 Οι πόντοι δεν μπορούν να πουληθούν, να μεταφερθούν, να ανταλλαχθούν με μετρητά, παρά μόνο να χρησιμοποιηθούν όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους του Προγράμματος.

3.5 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τεχνικά ή άλλα λάθη και προβλήματα που μπορεί να μην επιτρέψουν την εγγραφή πόντων σε έναν λογαριασμό.

3.6 Στην ειδική απόδειξη αναγράφονται οι πόντοι της τελευταίας επίσκεψης, που εμφανίζονται με την ένδειξη «Πόντοι Συναλλαγής» και οι συνολικοί πόντοι στον λογαριασμό του Μέλους με την ένδειξη «Σύνολο Πόντων». Είναι ευθύνη του Μέλους να ελέγχει ότι οι πόντοι που εμφανίζονται είναι οι σωστοί.

3.7 Το μέλος μπορεί να ενημερώνεται για τους πόντους του και από την ιστοσελίδα www.notosmore.gr και με την είσοδό στο λογαριασμό του.

3.8 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει πόντους από τον λογαριασμό του Μέλους, που έχουν καταγραφεί από λάθος.

3.9 Η διάρκεια ζωής των πόντων είναι ένα ημερολογιακό έτος, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το εκάστοτε επιμέρους πρόγραμμα.

3.10 Οι πόντοι που απορρέουν από μια συναλλαγή, υπολογίζονται στην καθαρή αξία (αφού έχουν αφαιρεθεί π.χ. τυχόν εκπτώσεις, δωροεπιταγές κλπ).


4.Οι δωροεπιταγές

4.1 Το Μέλος που πληροί εντός των ημερομηνιών ισχύος του εκάστοτε επιμέρους προγράμματος, τις προϋποθέσεις που του δίνουν δικαίωμα σε δωροεπιταγή, θα μπορεί να την παραλάβει και να κάνει χρήση αυτής, από τα ταμεία.

4.2 Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση δωροεπιταγής και η αξία αυτής ορίζονται κατά περίπτωση και ανακοινώνονται πριν από την έναρξη του εκάστοτε επιμέρους προγράμματος.

4.3 Το Μέλος δεν μπορεί να συνδυάσει πόντους από περισσότερους από έναν Λογαριασμούς προκειμένου να κερδίσει μια δωροεπιταγή.

4.4 Το πρόσωπο που ζητά την δωροεπιταγή πρέπει να είναι ή το Μέλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Μέλος για να ζητήσει και να παραλάβει την δωροεπιταγή.

4.5 Οι δωροεπιταγές δεν μπορούν να πωληθούν, να ανταλλαχθούν με μετρητά, να δοθούν σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που ορίζεται σε αυτούς τους όρους.

4.6 Κατά την αγορά που πραγματοποιηθεί με την δωροεπιταγή δεν δίνονται ρέστα ούτε κρατείται υπόλοιπο.

4.7 Μόνο μια δωροεπιταγή γίνεται δεκτή ανά συναλλαγή.

4.8 Κάθε δωροεπιταγή φέρει ημερομηνίες έναρξης και λήξης που σηματοδοτούν την περίοδο κατά την οποία το Μέλος μπορεί να την εξαργυρώσει. Πέρα των ημερομηνιών αυτών καμία δωροεπιταγή δεν γίνεται δεκτή προς εξαργύρωση.

4.9 Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται στις μάρκες που ορίζονται σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα. Οι όροι εξαργύρωσης κάθε δωροεπιταγής αναγράφονται πάνω σε αυτή.

4.10 Με την παραλαβή της δωροεπιταγής από το Μέλος, οι πόντοι που απαιτούνται για την απόκτησή της αφαιρούνται από τον λογαριασμό του.

4.11 Το βραβείο που αντιστοιχεί σε δωροεπιταγή είναι έκπτωση στην αξία της συναλλαγής του πελάτη, για το ποσό ή το ποσοστό που αναγράφεται πάνω στην δωροεπιταγή. Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής.

4.12 Η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την βούλησή της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αποτραβήξει, να περιορίσει, να αλλάξει, να ακυρώσει ή να αυξήσει τη διάθεση δωροεπιταγών ή να αλλάξει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση τους.


5. Δώρα

5.1 Το Μέλος που φτάνει εντός των ημερομηνιών ισχύος του εκάστοτε επιμέρους προγράμματος, σε ένα επίπεδο πόντων που του δίνει δικαίωμα σε δώρο, θα το παραλάβει, από τα ταμεία.

5.2 Τα επίπεδα πόντων και το δώρο που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά ορίζονται κατά περίπτωση και ανακοινώνονται πριν από την έναρξη του εκάστοτε επιμέρους προγράμματος.

5.3 Το Μέλος δεν μπορεί να συνδυάσει πόντους από περισσότερους από έναν Λογαριασμούς προκειμένου να κερδίσει ένα δώρο. Από την στιγμή που το δώρο παραληφθεί, δεν μπορεί να επιστραφεί.

5.4 Το πρόσωπο που διεκδικεί το δώρο πρέπει να είναι ή το Μέλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Μέλος για να ζητήσει και να παραλάβει το δώρο.

5.5 Τα δώρα δεν μπορούν να πωληθούν, να ανταλλαχθούν με μετρητά, να δοθούν σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθούν με άλλον τρόπο πέρα από αυτόν που ορίζεται σε αυτούς τους όρους.

5.6 Με την παραλαβή του δώρου από το Μέλος, οι πόντοι που απαιτούνται για την απόκτησή του αφαιρούνται από τον λογαριασμό του.

5.7 Το δώρο μπορεί να παραληφθεί οποιαδήποτε στιγμή, εντός των ημερομηνιών ισχύος που ορίζει το πρόγραμμα και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων τους. Τα δώρα, τα επίπεδα πόντων και οι ημερομηνίες ισχύος γνωστοποιούνται Μέλος μέσω διαφημιστικού υλικού εντός των πολυκαταστημάτων και από την ιστοσελίδα www.notosmore.gr.

5.8 Η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την βούλησή της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αποτραβήξει, να περιορίσει, να αλλάξει, να ακυρώσει ή να αυξήσει τη διάθεση δώρων ή να αλλάξει τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την απόκτησή τους.


6. Διεκδικώντας ένα βραβείο (δωροεπιταγή ή δώρο)

6.1 Ο υπάλληλος που παραδίδει την δωροεπιταγή ή το δώρο έχει δικαίωμα να υποθέσει ότι το πρόσωπο που του παρουσιάζεται για την διεκδίκηση τους και ταυτοποιείται με το μοναδικό αριθμό του Λογαριασμού του ή το τηλέφωνό του είναι είτε το Μέλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Μέλος που δικαιούται να παραλάβει την δωροεπιταγή ή το δώρο. Ο υπάλληλος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην επαλήθευση των στοιχείων του πρόσωπου που απαιτεί την δωροεπιταγή ή το δώρο χωρίς κανέναν περιορισμό ακόμα και ζητώντας κάποιο είδος ταυτότητας.

6.2 Η παροχή οποιασδήποτε δωροεπιταγής ή δώρου υπόκειται στους όρους του Προγράμματος όπως αυτοί καταγράφονται από την Εταιρία στο παρόν έγγραφο.

6.3 Ειδικά κουπόνια (voucher) ή δωροεπιταγές που έχουν λήξει, που είναι κατεστραμμένα, αλλαγμένα, σε φωτοτυπία ή δεν φέρουν το σήμα notos και δεν είναι τυπωμένα στο ειδικό θερμικό χαρτί της Εταιρίας δεν δίνουν το δικαίωμα χρήσης τους από τα Μέλη.

6.4 Ούτε η Εταιρία ούτε οι υπάλληλοι της φέρουν ευθύνη για χαμένα ή κλεμμένα ειδικά κουπόνια και δεν μπορεί να απαιτηθεί ούτε από την Εταιρία ούτε από τους υπαλλήλους της να δώσουν τις δωροεπιταγές ή τα δώρα σε τέτοιες περιπτώσεις.


7. Αλλαγές των όρων του Προγράμματος

7.1 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους ή να τερματίσει το Πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7.2 Χωρίς να περιορίζει την παρ 7.1 η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση να ακυρώσει πόντους, να ορίσει ημερομηνία λήξης για την χρήση των πόντων που έχουν πιστωθεί σε ένα Λογαριασμό ή να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή που ως αποτέλεσμα έχει την αλλαγή πόντων που έχουν πιστωθεί ή που πρόκειται να πιστωθούν σε ένα Λογαριασμό.

7.3 Χωρίς να περιορίζει την παρ 7.1 η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση να αλλάξει ή να τροποποιήσει ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι αγορές που δίνουν δικαίωμα σε πόντους, τον αριθμό των πόντων που θα καταγράφεται στο Λογαριασμό του Κατόχου για τέτοιες αγορές, ποια μέσα πληρωμής θεωρούνται εγκεκριμένα προς απόκτηση πόντων και ποια περίπτερα εταιριών μετέχουν στο Πρόγραμμα.

7.4 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τερματίσει το Πρόγραμμα. Η Εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αναβολή ή τον τερματισμό του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των πόντων που έχουν πιστωθεί την στιγμή της αναβολής ή του τερματισμού.

7.5 Σε περίπτωση τερματισμού του Προγράμματος, οι πόντοι που υπολείπονται πιστωμένοι θεωρούνται άκυροι, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους πόντους προς τα Μέλη.

7.6 Η Εταιρία θα επιδιώκει την έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές του Προγράμματος προς τα Μέλη αλλά δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη αν αυτό δεν καταστεί εφικτό.

7.7 Οι όροι των εκάστοτε επιμέρους προγραμμάτων υπόκεινται στους όρους του παρόντος εγγράφου.


8. Επικοινωνία

Η Εταιρία επικοινωνεί με τα Μέλη για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα στα στοιχεία που τα Μέλη έχουν δώσει στο Λογαριασμό τους. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα στοιχεία είναι ελλειπή, λάθος ή αν έχουν αλλάξει και δεν έχει λάβει γνώση για τις αλλαγές αυτές.


9. Περιορισμοί ευθύνης

Η Εταιρία και οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για: *την περίπτωση που ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δε δηλώσει την ιδιότητα του ως Μέλος στο ταμείο την στιγμή της συναλλαγής *οποιαδήποτε καθυστέρηση, αποτυχία ή αδυναμία καταγραφής πόντων σε ένα Λογαριασμό *απώλεια ή κλοπή ή καταστροφή ειδικού κουπονιού (voucher), δωροεπιταγής ή δώρου *δώρα ή βραβεία που για οποιοδήποτε λόγω δεν είναι διαθέσιμα *ειδικά κουπόνια (vouchers), δωροεπιταγές, δώρα ή βραβεία που δεν παρελήφθησαν εντός των ημερομηνιών ισχύος *ειδικά κουπόνια (vouchers) και δωροεπιταγές που δεν εξαργυρώθηκαν εντός των ημερομηνιών ισχύος *αλληλογραφία ανάμεσα στην Εταιρία και το Μέλος που καθυστέρησε ή χάθηκε *την κατάργηση ή την αναβολή του Προγράμματος *οποιαδήποτε δυσλειτουργία του Προγράμματος, *την καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης ειδικών κουπονιών (vouchers), δωροεπιταγών ή δώρων ή βραβείων για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Eταιρίας *την αδυναμία ενημέρωσης Μελών που συμπλήρωσαν στο Λογαριασμό τους «δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι».


10. Προσωπικά δεδομένα

10.1 Τα προσωπικά στοιχεία των Μελών φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρία βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/98 και 79/200 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/20000 όπως και το Ν. 3471/06 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ).

10.2 Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για το Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση – αν υπάρχει, δίνουν στην Εταιρία τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τα Μέλη για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα και να τα ταυτοποιεί. Αν δεν επιθυμούν τα Μέλη να επικοινωνεί μαζί τους η Εταιρία, μπορούν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο είτε κατά την εγγραφή τους είτε δηλώνοντας το ενυπόγραφα οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να σταματήσει η επικοινωνία.

10.3 Η εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των Κατόχων.


11. Δωσιδικία

Για οποιαδήποτε διαφορά, αν και εφόσον δεν μπορεί να λυθεί με συνεννόηση, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη υπάγουν τις διαφορές τους.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας με την επωνυμία «Notos Com Συμμετοχές» (εφεξής, «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Καλυφτάκη 5, για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω των δικτυακών της τόπων και των φυσικών καταστημάτων της με τα οποία συναλλάσσεστε (εφεξής «Υπηρεσίες»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα όλων των χρηστών των Υπηρεσιών της Εταιρείας ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε κάποια από αυτές. Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας μας απευθύνονται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε λάβει μέτρα για τη βελτίωση του Ελέγχου ρυθμίσεων απορρήτου και άλλων στοιχείων ελέγχου που παρέχουμε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας και την προστασία του απορρήτου σας.
Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας ή τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων σας. Αντιθέτως, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο που επεξηγούμε τις επιλογές που έχετε για την επικαιροποίηση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, πραγματοποιούμε αυτές τις ενημερώσεις και ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ο οποίος σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τις νομοθεσίες απορρήτου σε όλη την Ευρώπη, καθώς βελτιώνει τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων τους και τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 25 Μαΐου 2018.

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα ή ειδικές προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε ενημερωθείτε στους Όρους Χρήσης και διαμορφώστε το ατομικό σας προφίλ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εδώ.

Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στο ατομικό σας προφίλ, συναινείτε στη διατήρηση των δεδομένων σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου Notos Com Συμμετοχές σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται και θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ή ειδικές προσφορές από την Notos Com Συμμετοχές τα οποία είναι πιθανό να μην είναι το ίδιο σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη διατήρηση των δεδομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και θα προχωρήσουμε στη διαγραφή τους με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους.


Συλλογή και χρήση πληροφοριών

1.Σκοπός επεξεργασίας: Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Notos Com Συμμετοχές, για τη δημιουργία/ διατήρηση του προσωπικού σας προφίλ καταναλωτή. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων προτάσεων/ προσφορών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

2. Κατηγορίες δεδομένων που θα συλλέγουμε: Εφόσον συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής: όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, πληροφορίες που μας δίνετε εσείς μέσα από τις αγορές σας, επικοινωνίες με την Εξυπηρέτηση Πελατών που πραγματοποιήθηκαν είτε τηλεφωνικά είτε με άλλους τρόπους (π.χ. email, επιστολή, κλπ), στοιχεία και πληροφορίες από την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο ή μέσα από mobile applications (π.χ. πόσο συχνά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα notosmore.gr & notos.gr και κατηγορίες προϊόντων που επιλέγετε), πληροφορίες από online έρευνες, διαγωνισμούς, κτλ., πληροφορίες που αποκτούμε από τη χρήση cookies. Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική χρήσης cookies εδώ.

Σημειώνουμε ότι η Notos Com Συμμετοχές θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων- μελών σύμφωνα με την παρούσα δήλωση και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Ασφάλεια επεξεργασίας: Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Notos Com Συμμετοχές. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ένα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι η *εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης* των δεδομένων σας. Υπό τον όρο ψευδωνυμοποίηση νοείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι πλέον εφικτό να αναγνωριστεί συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Πέρα από τεχνικά μέτρα ασφάλειας, η Notos Com Συμμετοχές διαθέτει Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Άσκηση των δικαιωμάτων σας: Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με επιστολή στην Notos Com Συμμετοχές, Διεύθυνση Marketing, Τμήμα διαχείρισης σχέσεων πελατών-CRM, στη διεύθυνση Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, ΤΚ14564, με email στη διεύθυνση notosmore@notoscom.gr . Σημειώνεται ότι μετά τον Μάιο του 2018 θα βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

  • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν
  • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) μέσα από το notosmore@notoscom.gr καθώς και διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).


Πολιτική χρήσης cookies

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


Η περιήγηση σας στον Ιστότοπος συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο μας.

Οι πόντοι σου μέχρι χθες

Προσφορές ΜΟΝΟ για σένα!
Tα νέα μας